Brolių kalvė


Gjerder, porter og fotgjenger porter er det første og viktigste dekorasjonselementet som representerer hus/hjem og utfører en svært viktig vernfunksjon. Vi produserer gårdporter, skyveporter, svingporter og små fotgjenger porter for inngang.
Vi gir profesjonelle konsultasjoner og hjelper med valg av mest passende løsninger med hensyn til ditt behov og dominerende husstil.
Vi skal produsere og montere porten eller gjerdet ifølge en gjensidig samordnet prosjekt som tilsvarer dine ønsker.